TSE Systems

IntelliCage - badanie zdolności poznawczych szczurów

IntelliCage dla szczurów jest nowatorskim, jeszcze testowanym podejściem do badania zdolności poznawczych i zachowań szczurów bez obsługi przez eksperymentatora. System wykorzystuje technologię wszczepianych podskórnie transponderów do indywidualnego rozpoznawania zwierząt testowanych w grupie społecznej.

Dowiedz się więcej o produkcie
Zobacz inne produkty w zastosowaniach
Cechy

IntelliCage dla szczurów rejestruje i testuje szeroki zakres umiejętności behawioralnych:

  • eksploracja,
  • podejścia /unikanie,
  • preferencje przestrzenne,
  • "patrolowanie" (np. korzystanie z narożnika kondycjonującego wg schematu ustawionego przez eksperymentatora),
  • unikanie przestrzenne,
  • uczenie się przestrzenne.

Poszczególne szczury wyszkolone do zadań w określonym narożniku kondycjonującym mogą być poddawane warunkowaniu według długotrwałych harmonogramów, takich jak stały wskaźnik i harmonogram różnic wzmocnienia niskiego wskaźnika odpowiedzi (DRL).

Każdy IntelliCage dla szczurów pozwala na jednoczesne monitorowanie do 8 szczurów (zgodnie ze ścisłymi zasadami ochrony zwierząt szwajcarskich ) w zależności od zadania. Zwierzęta doświadczalne i kontrolne mogą być utrzymywane w tej samej lub w oddzielnych klatkach. System jest skalowalny i może być ustawiony w różnych konfiguracjach, np. układzie poziomym lub ustawiony w szafach klimatycznych.