TSE Systems

EEG zwierząt - NeuroLogger

Zobacz inne produkty w zastosowaniach
Cechy

NeuroLogger jest naprawdę wyjątkowym i eleganckim rozwiązaniem do bezprzewodowej rejestracji aktywności EEG u zwierząt. Może być stosowany u swobodnie poruszających się zwierząt, w tym modeli zwierzęcych padaczki i zaburzeń snu, badanych w kontekście różnych paradygmatów behawioralnych.

NeuroLogger można łatwo używać w połączeniu z innymi systemami analiz behawioralnych i metabolicznych, m.in. z PhenoMaster/LabMaster.

Zalety

 • małe rozmiary i lekkość: mniej stresu dla zwierząt,
 • brak problemu splątania przewodów lub interferencji częstotliwości transmisji,
 • urządzenie do rejestracji EEG z 4 kanałami,
 • przedwzmacniacze i podłączenie przechowywania surowych danych bezpośrednio do elektrod na głowie zwierzęcia,
 • podłączenie - zgranie - wyjście - pobranie i analiza danych,
 • rejestrowanie danych w klatkach bytowych lub w urządzeniach testowych o dowolnej złożoności,
 • rejestrowanie z wielu zwierząt, w grupach społecznych,
 • bezprzewodowa synchronizacja z sygnałów wyzwalających w celu precyzyjnej analizy,
 • wbudowany czujnik ruchu, spoczynek lub ruch zwierzęcia,
 • możliwość dodania znaczników czasu zdarzeń,
 • analiza stanu uśpienia (REM, nie REM).
Publikacje
Hoffmann K, Coolen A, Schlumbohm C, Meerlo P, Fuchs E
Remote long-term registrations of sleep-wake rhythms, core body temperature and activity in marmoset monkeys
BBR 2012; 235:113-123
NeuroLogger
Etholm L, Arabadzisz D, Lipp HP, Heggelund P
Seizure logging, A new approach to synchronized cable-free EEG and video recordings of seizure activity in mice
J Neurosci Methods 2010; 192:254-60
NeuroLogger
Jyoti A, Plano A, Riedel G, Platt B
EEG, Activity, and Sleep Architecture in a Transgenic AbetaPPSWE/PSEN1A246E Alzheimer´s Disease Mouse
J Alzheimer’s Dis 2010; 22(3):873-87
NeuroLogger
Rattenborg NC, Voirin B, Vyssotski AL, Kays, RW, Spoelstra K, Kuemmeth, F, Heidrich W, Wikelski, M
Sleeping outside the box: electroencephalographic measures of sleep in sloths inhabiting a rainforest
Biol. Lett. 2008; 4(4):402-405
NeuroLogger
Vyssotski AL, Serkov AN, Itskov PM, Dell’Omo G, Latanov AV, Wolfer DP, Lipp HP
Miniature neurologgers for flying pigeons: multichannel EEG and action and field potentials in combination with GPS recording
J Neurophysiol 2006; 95:1263-1273
NeuroLogger