Dezynfekcja

Dezynfekcja, czyli odkażanie, to proces mający na celu zneutralizowanie zarówno wszelkich drobnoustrojów zanieczyszczających środowisko laboratoryjne, jak i ich form przetrwalnikowych. Dezynfekcja dotyczy zarówno przedmiotów będących na wyposażeniu danego pomieszczenia jak i całej powierzchni użytkowej. Generalnie, efektywność dezynfekcji zależy od 3 czynników: po pierwsze od gatunku i ilości drobnoustrojów, które chcemy zwalczyć, po drugie od warunków środowiska (np. temperatury, wilgotności czy pH), ale przede wszystkim wpływ na efekt końcowy będą miały zastosowane środki dezynfekujące, którymi przeprowadzamy dezynfekcję pomieszczeń.